Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

PDFzapytanie ofertowe tablice informacyjne_2020.pdf
DOCzapytanie ofertowe tablice informacyjne_2020.doc
JPEGZałącznik nr 3 Wzór tablicy informacyjnej_przykład.jpeg
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie.doc
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

PDFProtokół z wyboru oferty.pdf

Wersja XML