Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczace usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

PDFZapytanie ofertowe folie rolnicze.pdf
XLSXZałacznik nr 1 wykaz nieruchomości.xlsx
XLSXZałącznik nr 2 formularz ofertowy.xlsx
DOCXZapytanie ofertowe folie rolnicze.docx

PDFUnieważnienie postepowania.pdf

Wersja XML