Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/271/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Popielów

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 08 czerwca 2020 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Popielów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. u. z 2019 r. poz. 1728) oraz Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zatwierdzonej przez Prezesa GUS, jako Gminny Komisarz Spisowy w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. zarządzam co następuje: 

§ 1

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do wykonania prac spisowych wynikających z przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

§ 2

W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą oddelegowani pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie:

1) Pani Renata Zborowska - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,

2) Pani Mirela Wala - Koordynator Gminny.

§ 3

W skład Gminnego Biura Spisowego mogą zostać powołani inni pracownicy Urzędu Gminy w Popielowie.

§ 4

Zadania oraz harmonogram prac członków Gminnego Biura Spisowego zostały określone w Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. zatwierdzonego przez Prezesa GUS.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-271-2020 z dnia 08-06-2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Popielów.pdf

Wersja XML