Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.282.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Pani Anny Piaseckiej ze stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach

ZARZĄDZENIE NR 0050.282.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie odwołania Pani Anny Piaseckiej ze stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w związku ze złożonym przez Panią Annę Piasecką wnioskiem z dnia 10 czerwca 2020 r., postanawiam: 

§ 1

Odwołać Panią Annę Piasecką ze stanowiska Dyrektora  Przedszkola Publicznego w Karłowicach z dniem 15 czerwca 2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.282.2020 z dnia 15-06-2020 w sprawie odwołania Pani Anny Piaseckiej ze stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach.pdf

Wersja XML