Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.283.2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Marcie Cierpisz

ZARZĄDZENIE NR 0050.283.2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Marcie Cierpisz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 11h ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm), zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Marcie Cierpisz.

§ 2

Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, o którym mowa w § 1 dokonuje się na okres od 16 czerwca 2020 r do 31 sierpnia 2021 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.283.2020 z dnia 15-06-2020 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach Pani Marcie Cierpisz.pdf

Wersja XML