Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

PDFWykaz zużytego sprzętu.pdf
PDFInformacja o zbędnych i zużytych skł. majątku ruchomego GOPS.pdf
PDFInform. na BIP o zużytym sprzęcie.pdf
 

Wersja XML