Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablic informacyjno-promocyjnych dla projektu realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

DOCzapytanie ofertowe tablice informacyjne_2020_Popielów-Popielowska Kolonia.doc
PDFZapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy_Popieów-Pop. Kolonia.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie.doc
PDFZałącznik nr 3_wzór tablicy_120x80_fundusz_celowy.pdf
DOCXKlauzula informacyjna do zapytania ofertowego.docx
 

Wersja XML