Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Klasztornej w miejscowości Popielów”

ZAPYTANIE OFERTOWE

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja ul. Klasztorna.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Projekt umowy.doc.docx
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Lokalizacja.pdf
 

Wersja XML