Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BOS.271.5.2020 Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 572427-N-2020 z dnia 2020-08-07 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFSIWZ (skan).pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 7 do SIWZ - Formularze.zip
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 9A do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 9B do SIWZ - STWIORB.pdf
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFBOS.271.5.2020.BK Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDFBOS.271.5.2020.BK Informacja z otwarcia ofert (skan).pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY:

PDFBOS.271.5.2020.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDFBOS.271.5.2020.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejk oferty (skan).pdf
 

Wersja XML