Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

 

Wykaz zużytych lub zbędnych składników majątku ruchomego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie:

XLSXWykaz zużytego sprzętu_24.08.2020.xlsx PDFInformacja o zbędnych i zużytych skł. majątku ruchomego GOPS_24.08.2020.pdf
 

 

Osoby zainteresowane ewentualnym nabyciem lub przekazaniem wymienionych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Powstańców 12
46-090 Popielów
Tel. 77 427 57 10
e-mail:

w terminie do 11 września 2020r. (decyduje data wpływu wniosku).

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 0050/213/2012 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Gminy Popielów.

Wersja XML