Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONSULTACJE SPOŁECZNE

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/623/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - wykaz kąpielisk na 2022 r. oraz sezon kąpielowy
PDFProjekt uchwały Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/623/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - wykaz kąpielisk na 2022 r. oraz sezon kąpielowy
PDFProjekt uchwały Nr XLV/327/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - wykaz kąpielisk na 2022 r. oraz sezon kąpielowy

Wyniki konsultacji społecznych:
Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - kąpielisko 2022

Plik w formie dostępnej:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - kąpielisko 2022


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2022 roku

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/614/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2022 roku
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami 2022
PDFProjekt uchwały Nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2022 roku

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/614/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2022 roku
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami 2022
PDFProjekt uchwały Nr XLIV/320/2022 Rady Gminy Popielów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2022 roku

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami 2022 - edytowalny

Wyniki konsultacji społecznych:
Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami 2022

Plik w formie dostępnej:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Program opieki nad zwierzętami 2022


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/565/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFProjekt uchwały Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFFormularz konsultacji - stawka za odpady komunalne

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/565/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFProjekt uchwały Nr XLI/290/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFFormularz konsultacji - stawka za odpady komunalne

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFormularz konsultacji - stawka za odpady komunalne - edytowalny

Wyniki konsultacji społecznych:
Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

Plik w formie dostępnej:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/564/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
PDFProjekt uchwały Nr XLI/288/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
PDFFormularz konsultacji - Program Współpracy z organizacjami na 2022 rok

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/564/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
PDFProjekt uchwały Nr XLI/288/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
PDFFormularz konsultacji - Program Współpracy z organizacjami na 2022 rok - dostępny

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFormularz konsultacji - Program Współpracy z organizacjami na 2022 rok - edytowalny

Wyniki konsultacji społecznych:
Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Roczny Program Współpracy 2022

Plik w formie dostępnej:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Roczny Program Współpracy 2022


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/517/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
PDFFormularz konsultacji - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku
PDFProjekt uchwały Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/517/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
PDFFormularz konsultacji - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku
PDFProjekt uchwały Nr XXXVIII/264/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFormularz konsultacji - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku - edytowalny

Wyniki konsultacji społecznych:
Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Zmiana do Regulaminu utrzymania porządku i czystości

Plik w formie dostępnej:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Zmiana do Regulaminu utrzymania porządku i czystości


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów"

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/509/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Popielów z dnia ... 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/509/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
PDFProjekt uchwały Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy Popielów z dnia ... 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu "Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - edytowalny

Wyniki konsultacji społecznych:
Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła

Plik w formie dostępnej:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Regulaminu udzielania dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/493/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - regulamin utrzymania czystości i porządku
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/493/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - regulamin utrzymania czystości i porządku
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI/257/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - regulamin utrzymania czystości i porządku

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Skany:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-492-2021 z dnia 11-06-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - usługi związane z odpadami komunalnymi
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-256-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-492-2021 z dnia 11-06-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - usługi związane z odpadami komunalnymi
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-256-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - usługi związane z odpadami komunalnymi

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - usługi związane z odpadami komunalnymi
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - usługi związane z odpadami komunalnymi


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2021 z dnia 18-03-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-234-2021 Rady gminy Popielów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Kurznie ul. Zielona.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2021 z dnia 18-03-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIII-234-2021 Rady gminy Popielów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Kurznie ul. Zielona.pdf

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - Kurznie ul. Zielona.docx

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Kurznie - nazwa ulicy Zielonej.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Kurznie - nazwa ulicy Zielonej.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2021 roku

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2021 z dnia 11-02-2021 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-222-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2021 roku.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2021 z dnia 11-02-2021 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezd.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-222-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami.pdf

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami.docx

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - program opieki nad zwierzętami.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - program opieki nad zwierzętami.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popielów

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-430-2021 z dnia 11-02-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-225-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popielów.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Popielów ul. Akacjowa.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-431-2021 z dnia 11-02-2021 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezd.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-222-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Popielów ul. Akacjowa.pdf

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - Program opieki nad zwierzętami.docx

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Popielów - nazwa ulicy.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Popielów - nazwa ulicy.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2021 z dnia 11-02-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-226-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Kurznie ul. Polna.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-429-2021 z dnia 11-02-2021 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-226-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kurznie.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - Kurznie ul. Polna.pdf

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - Kurznie ul. Polna.docx

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Kurznie - nazwa ulicy.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Kurznie - nazwa ulicy.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-425-2021 z dnia 03-02-2021 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kapielowego.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-221-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Popielów i określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - kąpielisko.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-425-2021 z dnia 03-02-2021 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 rok na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego
PDFProjekt uchwały Nr XXXI-221-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Popielów i określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFFORMULARZ KONSULTACJI - kąpielisko.pdf

Formularz konsultacji edytowalny:
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI - kąpielisko.docx

Wyniki konsultacji:
Skan: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - kąpielisko.pdf
Plik w formie dostępnej: PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - kąpielisko.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-366-2020 z dnia 19-11-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-366-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 20-11-2020 w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-202-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-202-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Popielów - Karłowice.pdf

PDFFormularz konsultacji - aglomeracja Popielów-Karłowice.pdf
DOCXFormularz konsultacji - aglomeracja Popielów-Karłowice.docx

PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Aglomeracja Popielów - Karłowice.pdf
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Aglomeracja Popielów - Karłowice.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-364-2020 z dnia 16-11-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
PDFZarządzenie Nr 0050-264-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16-11-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-196-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
PDFProjekt uchwały Nr XXVIII-196-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
PDFZałącznik do Uchwały Nr XXVIII-196-2020 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY POPIELÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021

PDFFormularz konsultacji - program współpracy 2021.pdf
DOCXFormularz konsultacji - program współpracy 2021.docx

PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów

PDFZarządzenie Nr 0050/339/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów
DOCXZarządzenie Nr 0050/339/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów

PDFProjekt uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. Zarządzenie Nr 0050/339/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów
DOCXProjekt uchwały Nr XXVII/190/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 29 października 2020 r. Zarządzenie Nr 0050/339/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 2 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów

PDFFORMULARZ KONSULTACJI.pdf
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI.docx

PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - dotacje na zabytki.pdf
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - dotacje na zabytki.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów oraz uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2020 z dnia 22-07-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały - upoważnienie Kierownika GOPS oraz uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-176-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 07-08-2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjal.pdf
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI.docx
PDFFORMULARZ KONSULTACJI.pdf

PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - GOPS stypendia.pdf
DOCXWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - GOPS stypendia.docx


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-270-2020 z dnia 01-06-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku.pdf
PDFformularz-do-konsultacji-regulamin-kąpieliska.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-regulamin-kąpieliska.doc
PDFProjekt uchwały Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego.pdf

PDFWyniki konsultacji społecznych - regulamin kąpieliska.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/142/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-261-2020 z dnia 19-05-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 w sprawie uchwalenia statutów sołectw.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFformularz-do-konsultacji-statuty-sołectw-zmiana.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-statuty-sołectw-zmiana.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - statuty sołectw - zmiana.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-248-2020 z dnia 15-04-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-145-2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.pdf
PDFformularz-do-konsultacji.pdf
DOCformularz-do-konsultacji.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - sprawozdanie ze współpracy za 2019 r.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-223-2020 z dnia 3-03-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXI- -2020 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
PDFZałączniki Nr 1 - 6.pdf
PDFZałączniki nr 7 - 12.pdf
PDFformularz-do-konsultacji-statuty-sołectw.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-statuty-sołectw.doc
DOCProjekt uchwały Nr XXI- -2020 Rady Gminy Popielów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - statuty sołectw.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-215-2020 z dnia 11-02-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf
PDFformularz-do-konsultacji-przydomowe-oczyszczalnie.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-przydomowe-oczyszczalnie.doc
PDFProjekt uchwały Nr XIX-137-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFWyniki konsultacji społecznych - przydomowe oczyszczalnie.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-210-2020 z dnia 30-01-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w prawie wykazu kąpielisk na 2020 rok na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
PDFformularz-do-konsultacji-kąpielisko.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-kąpielisko.doc
PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf

PDFWyniki konsultacji społecznych - kąpielisko i sezon kąpielowy.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-207-2020 z dnia 23-01-2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDFformularz-do-konsultacji-program-opieki-nad-zwierzętami.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-program-opieki-nad-zwierzętami.doc
PDFProjekt uchwały Nr XVIII-129-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku.pdf

PDFWyniki konsultacji społecznych.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów  na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Wójta gminy Nr 0050-191-2019 z dnia 19-12-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-109-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2019-2020.pdf
PDFFormularz konsultacji - średnia cena paliwa.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-średnie-ceny-paliwa.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - cena paliwa.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

PDFZarządzenie Wójta gminy Nr 0050-190-2019 z dnia 13-12-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVI-108-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-12-2019 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Popielów w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFformularz-do-konsultacji.pdf
DOCformularz-do-konsultacji.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - dodatkowe usługi.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Popielów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-175-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2016 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2016 r. - przydomowe oczyszczalnie..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-94-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV-99-2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji - przydomowe oczyszczalnie.pdf
PDFFormularz konsultacji - przydomowe oczyszczalnie - zmiana uchwały.pdf
DOCFormularz konsultacji - przydomowe oczyszczalnie - zmiana uchwały.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - oczyszczalnie.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-174-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-93-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu.pdf
PDFFormularz do konsultacji wzór deklaracji o wysokości opłaty.pdf
DOCFormularz do konsultacji wzór deklaracji o wysokości opłaty.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - deklaracja.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-173-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-92-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFFormularz konsultacji - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za odpady.pdf
DOCFormularz konsultacji - termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za odpady.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - opłaty za odpady.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-171-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-91-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi właścicieli nieruchomości.pdf
PDFFormularz konsultacji - zwolnienie w części z opłaty.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-zwolnienie-z-opłaty.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - zwolnienie z części opłaty.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-170-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki..pdf
PDFFormularz konsultacji - metody ustalania opłat za odpady.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-90-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
DOCFormularz konsultacji - metody ustalania opłat za odpady.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - metoda ustalenia opłaty.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-167-2019 z dnia 13.11.2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XV-89-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku na rok 2020.pdf
PDFFormularz konsultacji - Program współpracy.pdf
DOCXFormularz konsultacji - Program współpracy.docx

PDFWyniki konsultacji społecznych - program współpracy.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-142-2019 z dnia 18-09-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków..pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIII-78-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFFormularz konsultacji - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
DOCFormularz konsultacji - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - regulamin wody i ścieków.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Popielów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-95-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji.pdf
PDFFormularz konsultacji - projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.pdf
DOCFormularz konsultacji - projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - dotacje na zabytki.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2019 z dnia 13-06-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
PDFProjekt uchwały Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.pdf
PDFFormularz konsultacji - projekt uchwały w sprawie wymiaru godzin.pdf
DOCFormularz konsultacji - projekt uchwały w sprawie wymiaru godzin.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - wymiar godzin.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2019 z dnia 11-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-46-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów.pdf
DOCFormularz konsultacji - inicjatywa uchwałodawcza.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - inicjatywy.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-39-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFFormularz konsultacji - współpraca z organizacjami.pdf
DOCFormularz konsultacji - współpraca z organizacjami.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - sprawozdanie z programu współpracy.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań służących ochronie powietrz.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-44-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFFormularz konsultacji - dotacji na ochronę powietrza.pdf
DOCFormularz konsultacji - dotacji na ochronę powietrza.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych - dotacje.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2019 z dnia 13-03-2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2019 roku.pdf
PDFFormularz konsultacji - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2019 z dnia 8-02-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023.pdf
PDFFormularz konsultacji - zasób mieszkaniowy.pdf
DOCFormularz konsultacji - zasób mieszkaniowy.doc

PDFWyniki konsultacji społecznych.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2003 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-25-2019 z dnia 15-01-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w statutach sołectw.pdf
PDFProjekt uchwały Nr V-22-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 31-01-2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2003 z dnia 23-05-2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
DOCformularz-do-konsultacji-zmiany-statutow-solectw.doc

PDFWyniki konsultacji.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-22-2019 z dnia 9-01-2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezony kąpielowego.pdf
PDFInformacja Wójta Gminy w sprawie konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
DOCformularz-do-konsultacji.doc

PDFWyniki konsultacji - kąpielisko.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-642-2018 z dnia 9-11-2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały -przyjecia Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi.pdf
DOCX2018 formularz konsultacji społecznych.docx
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-629-2018 z dnia 12-10-2018 w sprawie konsultacji społecznych.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXXIX-330-2018 z dnia 18-10-2018 w sprawie zasad usytowania na terenie gminy Popielów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-595-2018 z dnia 30-07-2018 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

PDFwyniki konsultacji.pdf
 

Ponadto  Rada Gminy wystąpiła do sołectw Gminy Popielów o zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie : ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Popielów . Treść pisma  PDFpdf.pdf
PDFustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziałanie alkoholizmowi.pdf
PDFzmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.pdf

 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-574-2018 z dnia 15-06-2018 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf

Nr XXXVI/302/2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę Popielów, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz warunków zwolnienia z opłat.
PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-302-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez gminę i określenia opłat.pdf

DOCformularz konsultacji do projektu uchwały1.doc
 

Nr XXXVI/303/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych  prowadzonych  przez Gminę Popielów PDFProjekt uchwały Nr XXXVI-303-2018 z dnia 28-06-2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf

DOCformularz konsultacji do projektu uchwały2.doc
PDFFormularze konsultacji.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały  Nr XXXIV/293/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego


PDFProjekt uchwaly Nr XXXIV-293-2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Popielow oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf
DOCformularz-do-konsultacji.doc


PDFWyniki konsultacji-pdf.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały Nr XXXII/276/2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-534-2018 z dnia 12-03-2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXXII-276-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII-276-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Popielów.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCXFORMULARZ KONSULTACJI 1.docx
PDFWyniki konsultacji.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne sprawozdania z realizacji  Programu Współpracy Gminy Popielów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za  2017 rok
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-533-2018 z dnia 12-03-2018 w sprawie konsultacji sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2017.pdf
PDFFormularz do konsultacji sprawozdania ze współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi za 2017 rok.pdf
DOCFormularz do konsultacji.doc

PDFWyniki konsultacji-1.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne  projektu  uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2018 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-530-2018 z dnia 28-02-2018 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXXII-275-2018 z dnia 22-03-2018 w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zpobiegania bezdomności zwierząt w roku 2018.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc

PDFwystapienie o opinię1.pdf
PDFwystapienie o opinię2.pdf
PDFwystapienie o opinię3.pdf
PDFWyniki konsultacji.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XXX/262/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIII/87/2015 z dnia 29.12.2015 roku  o przyjęciu i wdrożeniu  do realizacji  "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów "

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-498-2017 z dnia 6-12-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFFormularz konsulatacji społecznych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXX-262-2017 z dnia 21-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjecia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
W okresie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia i uwaga

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XXIX/258/2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-492-2017 z dnia 23-11-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XXIX-258-2017 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIX-258-2017 z dnia 30-11-2017 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.pdf
PDFFormularz konsultacji społecznych.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
W okresie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia i uwaga

konsultacje SPOŁECNE.JPG

Konsultacje społeczne projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2017 z dnia 26-10-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały -przyjecia Programu Współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFProjekt uchwały nr XXVIII-235-2017 z dnia 9-11-2017 r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFFormularz konsulatacji społecznych.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych.pdf
 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał z dnia 21 września  2017 roku 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2017 z dnia 28-08-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVII-222-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVII-223-2017 z dnia 21-09-2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFOpinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.pdf
PDFWyniki konsultacji.pdf
 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał z dnia 29 czerwca 2017 roku 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-415-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXVI-219-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-219-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkoli i szkół na terenie gminy.pdf
PDFformularz konsultacji projektu uchwały nr XXVI-219-2017.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -3.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-416-2017 z dnia 20-06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał Nr XXVI-220-2017 i Nr XXVI-221-2017.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-220-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXVI-221-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.pdf
PDFformularz konsultacji projektu uchwały nr XXVI-220-2017.pdf
PDFformularz konsultacji projektu uchwały nr XXVI-221-2017.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -4.pdf

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektu  uchwały z dnia 29 czerwca 2017 roku 
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-413-2017 z dnia 19-06-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wprowadzenia zmiany do programu opieki nad zwierzetami.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -2.pdf

 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał z dnia 29 czerwca 2017 roku  
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-412-2017 z dnia 14 -06-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf

PDFformularz konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic w Popielowie.pdf
PDFformularz konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stobrawie.pdf
PDFformularz konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulic w Starych Kolniach.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami konsultacji -1.pdf


w sprawie zmiany nazwy ulic w Popielowie  Nr XXVI/217/2017 PDFProjekt uchwały Nr XXVI-217-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Popielów.pdf
w sprawie zmiany nazwy ulic w Starych Kolniach  Nr XXVI/216/2017 PDFProjekt uchwały Nr XXVI-216-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Stare Kolnie .pdf
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Stobrawie Nr XXVI/215/2017 PDFProjekt uchwały Nr XXVI-215-2017 z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Stobrawa .pdf

 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektu uchwały  Nr XXV/199/2017  w sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy  Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2016 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-385- konsultacji projektu uchwały z dnia 7-04-2017 w sprawie.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-199-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc

PDFogłoszenie o wynikach konsultacji.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektu uchwały  Nr XXIV/191/2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-370-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-191-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy społecznej.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały gops.doc
PDFFormularz konsultacji.- GOPS pdf.pdf

Konsultacje  społeczne dotyczące  projektów  uchwał  Nr XXIV/187/2017- XXIV/190/2017 z dnia 30-03-2017
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-371-2017 z dnia 14-03-2017 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-187-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-188-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-189-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-190-2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie zasad udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc

 

 

Konsultacje  społeczne dotyczących projektu uchwały  Nr XXIV/   /2017 z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2017 r.

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-367-2017 z dnia 6-03-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia Programi opieki nad zwierzetami.pdf
PDFProjekt uchwały z dnia 30-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy w 2017 roku.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFformularz konsultacji społecznej.pdf

PDFOpinia Powiatowego Lekarza Weterynarii.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne  dotyczące projektu Uchwały Nr XXIII/     /2017 z dnia 2-02-2017 dot. zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-348-2017 z dnia 19-01-2017 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu wyrobów azbestowych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXIII- 2017 Rady Gminy z dnia 2-02-2017 w sprawie uchwalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFopinia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf
PDFopinia Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów.pdf

 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne  dotyczące projektu Uchwały Nr XXII/177/2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050 - 339 - 2016 z dnia 23 grudnia 2016 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji społecznej projektu uchwały Nr XXII-177-2016 z dnia 29-12-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXII-177-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc

PDFProtokół z wyników konsultacji.pdf
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne  dotyczące projektu Uchwały  Nr XXII/173/2016 w sprawie  uchwalenia  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-333-2016 z dnia 19-12-2016 w sprawie konsultacji projjektu uchwały Nr XXII-173-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Nt XXII-173-2016 z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów na lata 2016-2020.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFFormularz-1.doc konsultacji.pdf
PDFOpinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.pdf
PDFOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf
PDFOpinia Zarządu Powiatu Opolskiego.pdf
PDFProtokół z wyników konsulatacji.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XXI/168 /2016 w sprawie  przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-324-2016 z dnia 17-11-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXI-168-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-168-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Strategii Problemów Społecznych Gminy Popielów na lata 2016-2025.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych -Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XXI/163 /2016 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2017 

 PDFzaproszenie Wójta do konsultacji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-317-2016 z dnia 10-11-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XXI-163-2016 z dnia 30-11-2016 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.pdf

DOCFormularz konsultacji.doc
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych -Progamu Współpracy z organizacjami.pdf
 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XX/155/2016  w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popielów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-311-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-163-2016.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-163-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf
PDFwyniki konsultacji 1.pdf

 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XX/163/2016  w sprawie zmiany nazwy ulicy

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-312-2016 z dnia 19-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XX-155-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XX-155-2016 z dnia 27-10-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

PDFwyniki konsultacji2.pdf

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

 

Konsultacje społeczne  projektu uchwały Nr XVIII/139/2016  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  Gminy Popielów na lata 2016-2019

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-282-2016 z dnia 3-08-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji -Program zabytków.doc
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVIII-139-2016 z dnia 25-08-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Popielów na lata 2016-2019.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf
 

 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-257-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-130-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-130-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-130-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdf
PDFopinia Kuratora.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-260-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-131-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-131-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-131-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.pdf

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-258-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-132-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-132-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-132-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-259-2016 z dnia 2-06-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nr XVII-133-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-133-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-133-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
JPEGOpinia Sanepidu do uchwał.jpeg

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-262-2016 z dnia 3-06-2016 w sprawie konsultacji projektu uchwały nr XVII-134-2016.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały nr XVII-134-2016.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-134-2016 z dnia 23-06-2016 w sprawie wprowadzenia zmiany do ucwały Nr XXI-159-2012 w sprawie regulaminu.pdf

PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-238-2016 z dnia 14-04-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XVI/    /2016  z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie w 2015 roku
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2015 rok.pdf
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XVI/    /2016  z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci  i granic obwodów  publicznych szkół podstawowych  i gimnazjum prowadzonych przez gminę Popielów

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.pdfkonsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XV/    /2016  z dnia 31 marca  2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2016 roku
PDFOgłoszenie Wójta oo przeprowadzeniu konsultacji.pdf
 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-227-2016 z dnia 8-03-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie pzryjecia programu opieki nad zwierzętami.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy w 2016 roku.pdf
PDFProtokól wyników konsultacji.pdf
 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XIV/92/2016  z dnia 28 stycznia  2016 roku w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Popielów na okres  2016-2020 z perspektywą  do 2025 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-213-2015 z dnia 14-01-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Popielów.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Popielów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku (003).pdf
DOCXformularz konsultacji 5.docx
PDFFormularz do konsultacji.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji społecznych.pdf
 

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr XIII/88/2015  z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia  zasad  i  kryteriów rekrutacji  do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Popielów.

PDFOgłoszenie o konsultacji.pdf
PDFFormularz do konsultacji.pdf
DOCFormularz do konsultacji.doc

PDFwyniki konsultacji.pdf
 

file,id_cms='2666',type='image'] 
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr  XII/77    /2015   z dnia  26 listopada   2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-185-2015 dnia 13-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłat za odpady komunalne.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-77-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.pdf

PDFFormularz konsultacji projektu uchwały Nr XII-77-2015.pdf
DOCFormularz konsultacji projektu uchwały uchwały Nr XII-77-2015.doc

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


konsultacje SPOŁECNE.JPG 


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-179-2015 z dnia 9-11-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2016.docx.pdf 
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XII-73 -2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

DOCFormularz konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2016.doc 

PDFWyniki konsultacji.pdf
 

Konsultacje  społeczne projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez  niektórych nauczycieli przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popielów​

PDFOgłoszenie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-153-2015 z dnia 1 -10-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf

PDFProjekt Uchwały.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf 

Konsultacje  społeczne projektu Uchwały Nr  IX/ 43 /2015   z dnia 25 czerwca  2015r. w sprawie  przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji  leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015 - 2020

PDFOGŁOSZENIE KONSULTACJI.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2015 z dnia 10-06-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr IX-43-2015 w sprawie przyjęcia Polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020.pdf

PDFProtokół z wynikami konsultacjii.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-43-2015 z dnia 25-06-2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców na lata 2015-2020.pdf
 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Nr VII/33 /2015 w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014  

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2015 z dnia 14-04-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr VII-33-2015.pdf
PDFogłoszenie o konsultacji.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji docx.docx

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie  pzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Popielów  w 2015 roku 
PDFOgłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Nr 0050-43-2015 z dnia 10-03-2015 w sprawue przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFProjekt Uchwały Nr VI-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf

konsultacje SPOŁECNE.JPG 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popielów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach projektu uchwały.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2015 z dnia 12-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 26-02-2015.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFProjekt uchwały Rady Gminy NR V-19-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .pdf
PDFProtokół z wyników konsultacji.pdf

PDFProtokół z wynikami konsulatacji społecznych.pdf
 

 Konsultacje społeczne dotyczące projektów  Uchwał w sprawie:
Nr V/20/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Nr V/21/2015  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Nr V/22/2015  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFOgłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2015 z dnia 13-02-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał na obrady sesji w dniu 26-02-2015r..pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-20-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2015 z dnia 26-02-2015 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFProtokół z wynikami konsultacji 1.pdf

 

Konsultacje społeczne do projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów”.

 

JPEGOgłoszenie o konsultacjach.jpg
PDFPlan_gospodarki_niskoemisyjnej_dla_Gminy_Popielow.pdf
PDFPrognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
JPEGPismo RDOŚ.jpg
JPEGPismo PWIS.jpg
DOCOgloszenie_udzial_spoleczenstwa_Popielow.doc
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.doc
 


konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-590-2014 z dnia 16-10-2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XLI-293-2014 -projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLI-2014.doc Program Współpracy na 2015 rok.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
 

 


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFOGŁOSZENIE O KONSULTACJI PROJEKTÓW UCHWAŁ.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-550-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-549-2014 z dnia 17.06.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały.pdf
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-276-2014 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf
DOCXformularz konsultacji 5.docx
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-277-2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji..doc
PDFUchwała RG Nr XXXVIII-278-2014 w sprawie określenia wymagań jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o zezwolenie.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji 2 docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVIII-279-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
DOCXFORMULARZ.konsultacji 2 docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy XXXVIII-280-2014 w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
DOCXFORMULARZ konsultacji 4 docx.docx

 PDFWyniki konsultacji.pdf


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-518-2014 z dnia 15.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt Uchwały Nr XXXVII-265-2014 z dnia 24.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy.pdf
PDFZałącznik do Uchwały Rady Gminy.Nr XXXVII-265-2014.pdf
PDFformularz konsultacji-1.pdf
DOCXFormularz konsultacji .docx


 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFOgłoszenie Wójta Gminy z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-504-2014 z dnia 14.03.2014 w sprawie konsultacji projektów uchwał.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-256-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów.pdf
DOCFormularz konsultacji.1.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-258-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf
DOCXFormularz konsultacji 2docx.docx
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-263-2014 z dnia 27.03.2014 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały XXII-164-2012.pdf
DOCXFormularz konsultacji 3.docx
PDFProtokół z wynikami konsulatacji.pdf
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji projektów Uchwał

PDFZarządzenie nr 0050-489-2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV/240/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

PDFZarządzenie nr 0050-490-2014 z dnia 20 lutego 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych - Projekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

DOCFormularz konsultacji społecznych dotyczacych projektu Uchwały NR XXXV/240/2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów

DOCXFormularz konsultacji społecznych do Projektu Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-241-2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXV-240-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Popielów.pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPG

PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Nr XXXIV-234-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-234-2014 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad ich ustalania-2.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-476-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCXFormularz konsultacji -1.docx
PDFProtokół z wynikami konsultacji-1.pdf

PDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych projektu uchwały Nr XXXIV-235-2014.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr XXXIV-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV-235-2014 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze-1.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-477-2014 z dnia 23.01.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji -2.doc

 PDFProtokół z wynikami konsultacji .pdf

 

konsultacje SPOŁECNE.JPGOgłoszenie dotyczące konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. PDFOgłoszenie dotyczące konsultacji Programu Współpracy z organizacjami poarządowymi .pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 7.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-444-2013 z dnia 6.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII-2013.doc Program Współpracy na 2014 rok.doc
DOCFormularz do konsultacji.doc

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-387-2013 z dnia 11.06.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXI-150-2013 dot. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały Nr XXVII-196-2013 z dnia 19.06.2013.doc
PDFformularz konsultacji.pdf

PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf

PDFOgłoszenie o konsultacjach.pdf
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Popielów.pdf
PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.pdf
DOCFormularz zgłaszania uwag do projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Popielów na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r..doc


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-364-2013 z dnia 18.04.2013 w sprawie konsultacji projektu uchwały Nr XXV-187-2013.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-187-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFprotokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-187-2013.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z realizacji Programu Współpracy z organizacjami w 2012 r..pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013 z dnia 25.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFzał do uchwały Rady Gminy Nr XXV-180-2013.pdf
PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-363-2013 z dnia 12.04.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Nr XXV-186-2013.pdf
DOCformularz konsultacji do projektu uchwały.doc
PDFformularz konsultacji.pdf1.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXV-186-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Nr XXII-165-2013.pdf
PDFprotokół z konsultacji projektu uchwały Nr XXV-180-2013.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.353.2013 z dnia 1.03.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFogłoszenie Wójta Gminy o prowadzeniu konsultacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie Programu Opieki nad zwierzętami.doc
PDFProjekt uchwały Nr XXIV-177-2013.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf
 

 

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.321.2012 z dnia 13.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.docx.pdf
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadzcenia usług w zakresie odpadów komunalnych.doc
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII-165-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.319.2012 z dnia 12.12.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały tworzącej stałe obwody głosowania.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.doc
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFProjekt Uchwałay Nr XXII.-2012 z dnia 28.12.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na stałe obwody głosowania.pdf
PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-307-2012 z dnia 15.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXI- -2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.docx
PDFFormularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf
PDFprojekt uchwały Nr XXI- -2012 w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.doc
PDFFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-149-2012.pdf
PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-150-2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-302-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projketu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Popielów.pdf
PDFformularz zgłaszania wniosków i uwag.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości.doc

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-147-2012.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-303-2012 z dnia 13.11.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2013 rok.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI--2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami na 2013.pdf
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXI-153-2012.doc Program Współpracy na 2013 rok.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag i.docx
PDFformularz zgłaszania uwag i wniosków .pdf

PDFwyniki konsultacji -projektu uchwały Nr XXI-153-2012.pdf

PDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-281-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. proektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
PDFFormularz konsultacji regulamin dodatków dla nauczycieli.pdf
DOCXFormularz zgłaszania uwag -warunki przyznawania nauczycielom dodatków.docx
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie ustalenia regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf

PDFwyniki konsultacji -1.pdfPDFZarządzenie Wóta Gminy Nr 0050-280-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultaci dot. proektu uchwały w sprawie zasad i wysokości dotacji.pdf
PDFFormularz konsuttacji -żłobki.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf

PDFwyniki konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-279-2012 z dnia 11.10.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji.pdf
DOCFormularz konsultacji do projektu uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi jednomandatowe.doc
PDFProjekt Uchwały Rady Gminy z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału Gminy Popielów na okręgi wyborcze.pdf

PDFwyniki konsultacji -2.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-228-2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFformularz konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr XVII-123-2012-1.pdf
PDFProtokół z wynikami konsultacji.pdf


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.211.2012 z dnia 16.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji sprawozdania Rocznego Programu Współpracy za 2011 rok.pdf
PDFFormularz konsulatacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
DOCXProjekt uchwały NR XVI-115-2012 z dnia 26.04 2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
DOCXSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 rok.docx
PDFProtokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-208-2012 z dnia 12.04.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot.regulaminu udzielania pomocy.pdf
PDFformularz konsultacji.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.198.2012 z dnia 6 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc
PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFwyniki konsultacji-1.pdf
 

PDFogłoszenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050.194.2012 z dnia 2.03.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.pdf
DOCFormularz-1.doc konsultacji.doc
PDFwyniki konsultacji.pdfPDFogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach społecznych dot. Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-122-2011 z dnia 14.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu Współpracy.pdf

 PDFProjekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf

 

 

 

nowa podstrona, dodana 2011-09-14

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Wersja XML