Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Doświetlenie terenów publicznych Gminy Popielów – Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż DP 1155 O: ul. Sienkiewicza w m. Popielów – ul. Dworcowa w m. Nowe Siołkowice”

ZAPYTANIE OFERTOWE

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja projektowa na doświetlenie terenów publicznych II.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Lokalizacja.pdf
 


Z dniem 27.10.2020 r. niniejsze zapytanie ofertowe zakończono bez wyboru oferty.

Wersja XML