Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/334/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 0050-334-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok - dostępny.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-334-2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 30-09-2020 - dostępny.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-334-2020 z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok - skan.pdf

Wersja XML