Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Bezpieczne przejście dla pieszych przy PSP w Popielowie

ZAPYTANIE OFERTOWE

PDFZapytanie ofertowe - Bezpieczne przejście dla pieszych w m. Popielów.pdf
PDFZapytanie ofertowe - Bezpieczne przejście dla pieszych (skan).pdf
DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
ZIPZałącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna.zip


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

PDFZestawienie ofert oraz unieważnienie postępowania.pdf
PDFZestawienie ofert oraz unieważnienie postępowania (skan).pdf
 

Wersja XML