Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania tablicy informacyjno-promocyjnej dla projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020

DOCXZapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.docx
PDFZapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2.docx
DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXzałącznik nr 4 - Tablica informacyjna - PROW_wzór.docx
 

Wersja XML