Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/363/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.8.2020.BK na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/363/2020 z dnia 13-11-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.8.2020.BK na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”

Plik w formie dostępnej:
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/363/2020 z dnia 13-11-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.8.2020.BK na zadanie pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”

Wersja XML