Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/361/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2020 z dnia 13-11-2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok.pdf

PDFProjekt uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-361-2020 z dnia 13-11-2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2021 rok.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - spis treści.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 5 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 7 PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 8 PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2021 ROKU.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - ZAŁĄCZNIK NR 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-361-2020 - UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ.pdf

Wersja XML