Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/362/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2020 z dnia 13-11-2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów (2021).pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-362-2020 z dnia 13-11-2020 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-362-2020 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

Wersja XML