Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: „Termomodernizacja, wymiana poszycia dachowego i wyposażenie budynku Domu Kultury w Karłowicach” – wyposażenie budynku

Zapytanie ofertowe

PDFZapytanie ofertowe - Wyposażenie Domu Kultury w Karłowicach.pdf
PDFZapytanie ofertowe - Wyposażenie Domu Kultury w Karłowicach (skan).pdf
PDFZałącznik nr 1 Zestawienie asortymentu.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx
XLSXZałącznik nr 3a - Zestawienie cenowe asortymentu dla częsci I.xlsx
XLSXZałącznik nr 3b - Zestawienie cenowe asortymentu dla częsci II.xlsx
XLSXZałącznik nr 3c - Zestawienie cenowe asortymentu dla częsci III.xlsx

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ WYJAŚNIENIA

PDFPytania do zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia.pdf
PDFPytania do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami.pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

PDFInformacja z otwarcia - zbiorcze zestawienie ofert.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert - zbiocze zestawienie ofert.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (skan).pdf
 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostało udzielone zamówienie dla części III (urządzenia gastronomiczne) - z przyczyn niezależnych od stron postępowania.

Wersja XML