Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/332/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-332-2020 z dnia 28-09-2020 w sprawie powołania komisji do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków ofert współpracy w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi RPO WO 2014-2020
 

Wersja XML