Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/375/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2020 z dnia 4-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf
PDFZał. 1 - Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZał. 2 - Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf

PDFKlauzula informacyjna RODO

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-375-2020 z dnia 4-12-2020 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.pdf
PDFZał. 1 - Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFZał. 2 - Konkurs w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.pdf

PDFKlauzula informacyjna RODO W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w Urzędzie Gminy w Popielowie do 5 czerwca 2021 r. zostało przedłużone polecenie pracy zdalnej, z wyjątkiem pracowników wykonujących zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, których wykonywanie jest niemożliwe w ramach pracy zdalnej.

Wersja XML