Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/377/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-377-2020 - autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2020 z dnia 8-12-2020 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów

Wersja XML