Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów

Projekt pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Popielów oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie wskazanych pomników przyrody i cennych przyrodniczo drzew” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

PDFStrona nr 1.pdf
PDFInwentaryzacja przyrodnicza_2.1.pdf
PDFZałącznik I. Karty stanowisk.pdf
PDFZałącznik II Opis stanowisk i zalecenia ochronne.pdf
PDFZałącznik III Dokumentacja fotograficzna b.pdf
PDFZałącznik III Dokumentacja fotograficzna mniejszy plik.pdf
PDFMapa 1 Rosliny, porosty, grzyby_10k.pdf
PDFMapa 1 Rosliny, porosty, grzyby_25k.pdf
PDFMapa 2_Zwierzeta_10k.pdf
PDFMapa 2_Zwierzeta_25k.pdf
PDFMapa 3_Siedliska przyrodnicze_10k.pdf
PDFMapa 3_Siedliska przyrodnicze_25k.pdf
PDFMapa 4_FOP_10k.pdf
PDFMapa 4_FOP_25k.pdf
7ZZałącznik V Dane GIS.7z
 

Wersja XML