Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z terenów należących do Gminy Popielów w 2021r.

PDFZapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych.pdf
PDFZapytanie ofertowe-skan.pdf
DOCXzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 2 - formularz wyceny.docx
DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie.docx
 

Wersja XML