Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/392/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - zamówienie nr BOS.271.12.2020.TJ na zadanie pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice"

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-392-2020 z dnia 22-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.12.2020.TJ na zadanie pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice"

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-392-2020 z dnia 22-12-2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.12.2020.TJ na zadanie pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice"

Wersja XML