Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) Wójt Gminy Popielów prowadzi rejestr żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Popielów.

Dane zawarte w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych publikowane są za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia,  prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych dostępny jest pod  linkiem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

 

PDFRejestr żłobków i klubów dzieciecych prowadzonych na terenie Gminy Popielów.pdf


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
 
 
Wersja XML