Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIX/211/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych

Skan:
PDFUchwała Nr XXIX-211-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Plik w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr XXIX-211-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Wersja XML