Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SCKTiR.271.1.2020 Budowa budynku edukacji rybackiej

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa budynku edukacji rybackiej"poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 773182-N-2020 z dnia 29.12.2020 r. wraz z załącznikami

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PDFOgłoszenie nr 773182.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
ZIPZałącznik nr 1 - 7 do SIWZ - Formularze.zip
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa.zip
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - STWIORB.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

PYTANIA DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

PDFZapytania do SIWZ wraz z wyjaśnieniami.pdf

ZMIANA SIWZ ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA Z DN. 14.01.2021 R.

PDFOgłoszenie nr 540402907 o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiana do SIWZ 14.01.2021 r.pdf
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót (poprawiony).zip

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DN. 22.01.2021 R.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert (skan).pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z DN. 09.02.2021 R.

PDFPismo SCKTiR.271.1.2020.BK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
PDFSCKTiR.271.1.2020.BK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML