Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/414/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Karłowicach ul. Słoneczna 10, działka nr 269/55 km. 2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działka nr 269/55 km.2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
Załącznik:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 - Wykaz.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Karłowicach przy ul. Słonecznej 10, działki nr 269/55 km.2 obręb Karłowice przeznaczonej do sprzedaży dla najemcy
Załacznik w formie dostępnej:
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-414-2021 z dnia 14-01-2021 - Wykaz.pdf

Wersja XML