Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące - kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Stare Siołkowice”

PDFZapytanie ofertowe - nadzór PSZOK Stare Siołkowice SKAN.pdf

PDFZapytanie ofertowe - nadzór PSZOK Stare Siołkowice.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

PDFProjekt umowy - Nadzór PSZOK.pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia SKAN.pdf

PDFInformacja z otwarcia.pdf
 

 

 

Wersja XML