Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2021

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień 2021 - nr 2021BZP 0000090501P z dn. 15.01.2020 r. SKAN.pdf

AKTUALIZACJE PLANU:

PDFPlan postepowań - Aktualizacja z dn. 03.03.2021 r. - 2021_BZP 00000905_02_P.pdf

PDFPlan postepowań - Aktualizacja z dn. 14.05.2021 r. -2021_BZP 00000905_03_P.pdf

PDFPlan postępowań - Aktualizacja z dn. 20.05.2021 r. - 2021_BZP 00000905_04_P.pdf

PDFPlan postępowań - Aktualizacja z dn. 02.08.2021 r. 2021_BZP 00000905_05_P.pdf

PDFPlan postepowań - Aktualizacja z dn. 10.08.2021 r. - P2021_BZP 00000905_06_P.pdf

PDFPlan postepowań - Aktualizacja z dn. 13.09.2021 r. - P2021_BZP 00000905_07_P.pdf

PDFPlan postępowań - Aktualizacja z dn. 12.11.2021 r. - 2021_BZP 00000905_08_P.pdf

PDFPlan postępowań - Aktualizacja z dn. 29.12.2021 r. -2021_BZP 00000905_09_P.pdf

Wersja XML