Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Ministra Infrastruktury z dn. 08.01.2021 r. o wszczęciu postępowania

PDFInformacja Ministra Infrastruktury z dn. 08.01.2021 r. o wszczęciu postępowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rz. Odry.pdf
 

Wersja XML