Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postepowania z dn. 31.12.2020 r.

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Odry jazem Ujście Nysy.pdf
 

Wersja XML