Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/424/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2021 z dnia 29-01-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf
Załącznik:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-424-2021 - Wykaz.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-424-2021 z dnia 29-01-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości - lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Popielów, ogłoszenia wykazu oraz zasad.pdf
Załącznik:
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050-424-2021 - Wykaz.pdf

Wersja XML