Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 listopada 2018 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-3-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-4-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-5-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-6-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr II-7-2018 z dnia 30-11-2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami Pozarządowymi.pdf

PDFPropozycje stawek podatków na rok 2019.pdf

PDFPorządek obrad sesji w dniu 30-11-2018.pdf

Wersja XML