Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr IV-16-2018 z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.pdf

PDFProjekt uchwały Nr IV-17-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr IV-18-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej.pdf

PDFProjekt uchwały Nr IV-19-2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy nr IV-20-2018 z dnia 28-12-2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok.pdf

Wersja XML