Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-21-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-22-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2003 z dnia 23-05-2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-23-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2019.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-24-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadań publ.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-25-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr V-26-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

Wersja XML