Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 lutego 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-27-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata 2019-2023.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-28-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-29-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-30-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFZałącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-31-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VI-32-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie przekazania petycji nr 1-2019 do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.pdf

Wersja XML