Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 28 marca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-33-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierz.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-34-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezonu kąpielowego.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-35-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFZałącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019.pdf

PDFZałącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Nr VII-36-2019 z dnia 28-03-2019.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VII-37-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Popielów.pdf

Wersja XML