Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 25 kwietnia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-38-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2018 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-39-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-40-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GBP.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-41-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SCKTiR.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-42-2019 z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-43-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-44-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-45-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr VIII-46-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów.pdf

Wersja XML