Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 maja 2019 roku

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-47-2019 z dnia 30-05.2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-48-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-49-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców Karłowic nr 11 oraz nr 12.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Nr IX-50-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach.pdf

Wersja XML