Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr X-51-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf (323,27KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-52-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf (271,09KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-53-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.pdf (391,18KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-54-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2018 rok.pdf (266,71KB)

PDFZałącznik do uchwały nr X-54-2019 - Bilans skonsolidowany.pdf (786,19KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-55-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.pdf (380,98KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-56-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (361,28KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-57-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie udzielenia w 2019 r. dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Karłowicach na prace konserwatorskie kościoła w Kurzniach.pdf (408,81KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-58-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf (484,41KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-59-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.pdf (415,94KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-60-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych.pdf (649,07KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-61-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej - stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (930,64KB)

PDFProjekt uchwały Nr X-62-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf (2,97MB)

PDFProjekt uchwały Nr X-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-06-2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub ewidencji.pdf (1,51MB)