Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 17 lipca 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XI-63-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XI-64-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XI-65-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17-07-2019 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Siołkowicach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XI-66-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności.pdf

Wersja XML