Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 27 sierpnia 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XII-67-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Popielów, określenia wysokości opłat w czasie przekraczającym.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-68-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-69-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpianie do realizacji mikroprojektu partnerskiego Společná historie = společná budoucnost.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-70-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu Kultura ponad granicami.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-71-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości - szkoły w Starych Siołkowicach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-73-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Stworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-74-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI-159-2012 z dnia 28-11-2012 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek nauczycielom dodatków.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XII-75-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 27-08-2019 w sprawie określenia zasad bezpłatnego dowozu i opieki podczas transportu uczniów wobec których nie ma obowiązku bezpłatnego transportu.pdf

Wersja XML