Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 26 września 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XIII-76-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-77-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Siołkowice.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-78-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-79-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej”.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-80-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-81-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubieni na prace konserwatorskie kościoła ewangelickiego w Lubieni.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-82-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IX-48-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Dobrzeń Wielki porozumienia międzygminnego.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIII-83-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów.pdf

Wersja XML