Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 października 2019 roku

PDFProjekt uchwały Nr XIV-84-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XIV-84-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIV-85-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII-81-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26-09-2019.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIV-86-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie stanowiska dot. planowanego przebiegu nowej obwodnicy.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIV-87-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze zamiany.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XIV-88-2019 z dnia 30-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów.pdf

Propozycje stawek podatkowych na rok 2020:

PDFStawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf

PDFStawka podatku rolnego na 2020 rok.pdf

PDFStawka podatku leśnego na 2020 rok.pdf

Wersja XML