Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 stycznia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-124-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-125-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-126-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-127-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr XVI-111-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-128-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-129-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popielów w 2020 roku.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XVIII-130-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu pn. Kuchnia ponad granicami.pdf

Wersja XML