Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady nadzwyczajnej sesji w dniu 6 marca 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XX_141_2020 Rady Gminy Popielów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XX-141-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf

Wersja XML