Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 10 czerwca 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXII-153-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 4-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” oraz terenu przyległego przy ul. Polnej w Nowych Siołkowicach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-155-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-156-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-157-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości działki nr 220-1 km. 1 obręb Stobrawa.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-158-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 373-2 km.2 obręb Karłowice.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-159-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji nr 3-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXII-160-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI-110-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków.pdf

Wersja XML