Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji w dniu 30 czerwca 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-161-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów wotum zaufania.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-162-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-163-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Popielów absolutorium.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-164-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Popielów za 2019 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-165-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Popielów na rok szkolny 2020-2021.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-166-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-166-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI-142-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Popielów - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-167-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Wiejskiej oraz Polnej w Lubieni.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-168-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-169-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-169-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka.pdf
Autopoprawka 2: PDFProjekt uchwały Nr XXIII-170-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - autopoprawka 2.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-171-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w sprawie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania publicznego.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-172-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 5-2020.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXIII-173-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30-06-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-154-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 10-06-2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach”.pdf

Wersja XML